Петар Иљич Чајковски: животни и стваралачки пут

Јасмина Зец

Приручник о животу и стваралаштву композиторског великана, са комплетним увидом у дела, од композиција писаних за оркестар, до народног музичког стваралаштва, са хронологијом живота и рада.

Подаци о књизи:

Зец, Јасмина, Петар Иљич Чајковски: животни и стваралачки пут, Београд, Музичка омладина Србије, 2000.