16. Квиз Музичке омладине Србије

Народна музика Југославије

Димитрије О. Големовић

Етномузиколошки приручник намењен савладавању свих традиционилних видова музичког извођаштва, почевши од вокалне (певања), преко вокално-инструменталне (певање уз инструменталну пратњу), до инструменталне музике (свирање). У овој публикацији садржана је класификација народних песама, народних инструмената, као и карактеристике инструменталних народних ансамбала.

Подаци о књизи:

Големовић, Димитрије О, Народна музика Југославије: XVI квиз Музичке омладине Србије, Београд, Музичка омладина Србије, 1997.