Стеван Стојановић Мокрањац у написима "других"

Уреднице и ауторке критичких студија Ивана Петковић и Олга Оташевић

Књига настала као допринос обележавању сто година од смрти Стевана Стојановића Мокрањца, као и за потребе 23. Квиза Музичке омладине Србије. У овој публикацији садржани су различити контексти иностране рецепције Мокрањчеве музике, с циљем да се укаже на међународни значај, као и заступљеност српске музичке културе на музичкој мапи Европе од краја 19. века, па све до данашњих дана.

Подаци о књизи:

CIP – Каталогизација у публикацији

Народна Библиотека Србије, Београд

78.071.1:929 Мокрањац Стојановић С.

78.01(497.11)

Петковић, Ивана, Стеван Стојановић Мокрањац у написима "других"/ уреднице и ауторке критичких студија Ивана Петковић и Олга Оташевић, Београд, Музичка омладина Београда / Музиколошко друштво Србије, 2014.

ISBN 978-86-916645-3-4

  1. a) Мокрањац, Стојановић, Стеван (1856 – 1914)

COBISS.SR.ID 206508300