26. Летња духовна академија
Од 14. до 26. јула 2019. у манастиру Студеница

*попунити латиницом

*За малолетна лица неопходна је писана сагласност родитеља за: 1) учешће на ЛДА и 2) објављивање фотографија на официјелном сајту Музичке омладине Београда.

Музичка омладина Београда задржава право измене у програмској шеми 26. Летње духовне академије у манастиру Студеница.

Партиципација за овогодишњу Летњу духовну академију Музичке омладине Србије износи 18.000,00 динара. Овај износ се може уплатити у више рата, с тим да прва рата мора бити уплаћена са пријавом, а последња најкасније до краја августа 2019. године.

Потврђујем да сам упознат/упозната и сагласан/сагласна са општим условима 26. Летње духовне академије Музичке омладине Србије.

Подаци за уплату:
Сврха уплате: Уплата котизације за 26. ЛДА
Прималац: Музичка омладина Србије, Теразије 26/2, 11000 Београд
Рачун примаоца: 330-4001530-25
Модел и позив на број: 25/2019