Када је све почело?

Музичка омладина Београда постоји од 1954. године. Oд 1962. је члан светске организације Jeunesses Musicales International – JMI, са седиштем у Бриселу, а од 1974. члан светске федерације међународних музичких такмичења World Federation of International Music Competitions – WFIMC, са седиштем у Женеви.

Шта радимо?

Неки од основних циљева наше организације су подршка и промоција младих музичара, едукација и приближавање свих жанрова музике младима, подстицање музичког и културног стваралаштва младих, као и  подизање културног нивоа средина у којима делујемо, кроз мноштво пројеката (летњи фестивал Калемегдански сутони, Међународно такмичење Музичке омладине – IJMC Belgrade, Летња духовна акдемија у Студеници – хорске радионице, концерти за децу и младе – Музичке суботе, школски концерти, размена уметника у земљи и региону, радионице, округли столови...)...

МОБ повезује

Музичка омладина постоји због деце и омладине, да би их трајно спријатељила са музиком, али и са другим уметностима. МОБ је мрежа музичких уметника, који са ентузијазмом наступају у нашим програмима. У досадашњем раду са Музичком омладином наступали су уметници чији извођачки квалитети досежу и највише уметничке домете.
Свако је добродошао да постане ЧЛАН МОБ-а и да се укључи у нашу мрежу музичких уметника.

МОБ и музички уметници

Неизоставну компоненту развоја и рада Музичке омладине чине музички уметници. Заједничка црта свих уметника јесте спремност да са ентузијазмом наступају у програмима Музичке омладине, верујући у организационе и акционе способности Музичке омладине. У досадашњем раду Музичка омладина се оријентисала на квалитетне и брижљиво одабране уметнике чији извођачки квалитети досежу највише уметничке домете.

МОБ и чланови

Музичка омладина је основана ради остваривања програмских акција кроз све фазе свог постојања. Све своје програмске акције Музичка омладина је прилагођавала старосном, сазнајно-образовном нивоу својих чланова, односно оних којима су биле и намењене. Такође, настојало се да континуитет акција буде обезбеђен како би се подстицало природно опредељивање чланства.