САТНИЦА НАСТУПА

22.03.2018.

3. Ivan Hočevar, Србија   16:00
4. Vuk Dragičević, Србија   16:20

Пауза 20 мин.

6. Dora Cserenyec, Мађарска   17:00
7. Pavle Filipović, Србија   17:20


САТНИЦА НАСТУПА

23.03.2018.

8. Nikola Korovljev, Србија   16:00
10. Dušan Prole, Србија   16:20

Пауза 20 мин.

13. Sanel Redžić, Босна и Херцеговина   17:00