Indeks članaka25. Међународно такмичење Музичке омладине
Београд, 22.3-1.4.1995.
Дисциплина: Виолончело

ВИОЛОНЧЕЛО: I награда - Martin Lohr, Немачка; II награда - Raphael Chretien, Француска; III награда - Riccardo Agosti, Италија
Специјалну награду Савеза организације композитора Југославије, за најуспешније извођење обавезне композиције југословенског аутора
добио је - Martin Lohr, Немачка
Награду публике, концерт у организацији Задужбине Илије Милосављевића Коларца у следећој концертној сезони, 
добио је - Raphael Chretien, Француска
Специјална награда Савеза удружења ликовних уметника Југославије, графика - рад академског графичара Миленка Жарковића, најуспешнијем југословенском такмичару 
додељена је - Viktor Uzur, Југославија

Martin Lohr, Немачка, виолончело, I награда
Raphael Cretien, Француска, виолончело, II награда
Riccardo Agosti, Италија, виолончело, III награда26. Међународно такмичење Музичке омладине
Београд, 26.3-6.4.1996.
Дисциплина: Виолина / Гудачки оркестри

ВИОЛИНА: I награда - Dejana Goločevac, Југославија; II награда - Biljana Kitanović, Југославија; III награда - Marija Špengler, Југославија
Специјалну награду Савеза организације композитора Југославије, за најуспешније извођење композиције ''Sonata for solo violin'' Dejana Despića
добила је - Biljana Kitanović, Југославија
Награду публике, концерт у организацији Задужбине Илије Милосављевића Коларца у следећој концертној сезони, 
добио је - Biljana Kitanović, Југославија
Специјална награда Савеза удружења ликовних уметника Југославије, графика - рад академског графичара Миленка Жарковића, најуспешнијем југословенском такмичару 
додељена је - Dejana Goločevac, Југославија

ГУДАЧКИ ОРКЕСТРИ: I награда - St. George Strings, Југославија; II награда - The Voronezh Youth String Orchestra, Русија; III награда - није додељена
Специјалну награду Савеза организације композитора Југославије, за најуспешније извођење композиције ''Elegy'' Milana Mihajlovića
добили су - The Voronezh Youth String Orchestra, Русија

Dejana Goločevac, Југославија, виолина, I награда
Biljana Kitanović, Југославија, виолина, II награда
Marija Špengler, Југославија, виолина, III награда
St. George Strings, Југославија, гудачки оркестри, I награда
The Voronezh Youth String Orchestra, Русија, гудачки оркестри, II награда27. Међународно такмичење Музичке омладине
Београд, 24.3-2.4.1997.
Дисциплина: Кларинет

КЛАРИНЕТ: I награда - Mate Bekavac, Словенија; II награда - Ognjen Popović, Југославија; III награда - Veljko Klenkovski, Југославија
Специјалну награду Савеза организације композитора Југославије, за најуспешније извођење композиције ''The Song'' Vasilija Mokranjca
добила је - Karel Dohnal, Република Чешка
Награду публике, концерт у организацији Задужбине Илије Милосављевића Коларца у следећој концертној сезони, 
добио је - Ognjen Popović, Југославија
Специјална награда Савеза удружења ликовних уметника Југославије, најуспешнијем југословенском такмичару 
додељена је - Ognjen Popović, Југославија

Mate Bekavac, Словенија, кларинет, I награда
Ognjen Popović, Југославија, кларинет, II награда
Veljko Klenkovski, Југославија, кларинет, III награда