Indeks članaka4. Међународно такмичење Музичке омладине
Београд, 28.9-7.10.1974.
Дисциплина: Гитара / Флаута / Дувачки квинтети

ГИТАРА: I награда - Dušan Bogdanović, Југославија; II награда - Jerzy Nalepka, Пољска; III награда - Arnaud Dumond, Француска
Специјална награда Савеза организације композитора Југославије за најбоље извођење дела "Мутација" Tome Porševa,
додељена је - Pascal Bolbach, Француска
"Златну харфу", традиционалну награду листа "Политика" на основу гласова публике,
добио је - Dušan Bogdanović, Југославија

ФЛАУТА: I награда - Irena Grafenauer, Југославија; II награда - Toke Lund Christiansen, Данска; III награда - Georgi Spassov, Бугарска
Специјална награда Савеза организације композитора Југославије за најбоље извођење дела "Експанзија за флауту соло", 
додељена је - Irena Grafenauer, Југославија
"Златну харфу", традиционалну награду листа "Политика" на основу гласова публике, 
добио је - Irena Grafenauer, Југославија

ДУВАЧКИ КВИНТЕТ: I награда - Paul Taffanel Wind Quintet, Француска; II награда - Wind Quintet, СР Немачка; III награда - Wind Quintet Jeunesses Musicales, Мађарска
Специјална награда Савеза организације композитора Југославије за најбоље извођење дела "Aubade" Mila Kipre, 
додељена је - Paul Taffanel Wind Quintet, Француска
Награду Студентског културног центра,
добио је - Paul Taffanel Wind Quintet, Француска
"Златну харфу", традиционалну награду листа "Политика" на основу гласова публике, 
добио је - Paul Taffanel Wind Quintet, Француска

Dušan Bogdanović, Југославија, гитара, I награда
Jerzy Nalepka, Пољска, гитара, II награда
Arnaud Dumond, Француска, гитара, III награда
Irena Grafenauer, Југославија, флаута, I награда
Toke Lund Christiansen, Данска, флаута, II награда
Georgi Spassov, Бугарска, флаута, III награда
Paul Taffanel Wind Quintet, Француска, дувачки квинтети, I награда
Wind Quintet, СР Немачка, дувачки квинтети, II награда
Wind Quintet Jeunesses Musicales, Мађарска, дувачки квинтети, III награда5. Међународно такмичење Музичке омладине
Београд, 30.9-7.10.1975.
Дисциплина: Виолончело / Гудачки квартети

ВИОЛОНЧЕЛО: I награда - Mineo Hayashi, Јапан; II награда - Sviatoslav Zagurski, СССР; III награда - Guye Francois, Швајцарска
Награду Студентског културног центра за најбоље извођење Прелида из VI свите Ј. С. Баха,
добио је - Sviatoslav Zagurski, СССР
Специјална награда Савеза организације композитора Југославије за најбоље извођење дела "Балада" Маријана Лоповшека,
додељена је - Sviatoslav Zagurski, СССР
"Златну харфу", традиционалну награду листа "Политика" на основу гласова публике,
добио је - Sviatoslav Zagurski, СССР

ГУДАЧКИ КВАРТЕТ: I награда - Academica, Румунија; II награда - Polski, Пољска; III награда - није додељена
Награду Студентског културног центра за најбоље извођење дела савременог аутора,
добио је - Academica, Румунија
Специјална награда Савеза организације композитора Југославије за најбоље извођење дела "Контраст" Stanka Horvata,
додељена је - Polski, Пољска
"Златну харфу", традиционалну награду листа "Политика" на основу гласова публике, 
добио је - Polski, Пољска

Mineo Hayashi, Јапан, виолончело, I награда
Quartet Academica, Румунија, гудачки квартети, I награда6. Међународно такмичење Музичке омладине
Београд, 20-27.10.1976.
Дисциплина: Виолина / Клавирски трио

ВИОЛИНА: I награда - Kim Seung Ho, Република Кореја; II награда - Sreten Krstić, Југославија; III награда - Terje Tonnesen, Норвешка
Специјална награда Савеза организације композитора Југославије за најбоље извођење "Славенске сонате" Josipa Slavenskog, додељена је:,
додељена је - Sreten Krstić, Југославија

КЛАВИРСКИ ТРИО: I награда - New Prague Trio, Чехословачка; II награда - Belaros Trio, СР Немачка; III награда - Radu-Florea-Oprean, Румунија
Награду Студентског културног центра,
добио је - New Prague Trio, Чехословачка
Специјална награда Савеза организације композитора Југославије за најбоље извођење композиције "Pas de Trois" Dejana Despića,
додељена је - New Prague Trio, Чехословачка
"Златну харфу", традиционалну награду листа "Политика" на основу гласова публике, 
добио је - New Prague Trio, Чехословачка

Kim Seung Ho, Република Кореја, виолина, I награда
Sreten Krstić, Југославија, виолина, II награда
Terje Tonnesen, Норвешка, виолина, III награда
New Prague Trio, Чехословачка, клавирски трио, I награда
Belaros Trio, СР Немачка, клавирски трио, II награда
Trio Radu - Florea - Oprean, Румунија, клавирски трио, III награда