Indeks članaka35. Међународно такмичење Музичке омладине
Београд, 18-31.3.2005.
Дисциплина: Гитара / Виолончело

ГИТАРА: I награда - Andras Csaki, Мађарска; II награда - Grzegorz Krawiec, Пољска; III награда - Vojin Kocić, Србија и Црна Гора
Специјалну награду Савеза организације композитора Југославије,
добио је - Andras Csaki, Мађарска
Специјална награда Савеза удружења ликовних уметника Југославије, 
додељена је најуспешнијем југословенском такмичару - Vojin Kocić, Србија и Црна Гора
Специјална награда музичке продавнице Mitros Music, 
додељена је - Vojin Kocić, Србија и Црна Гора

ВИОЛОНЧЕЛО: I награда - Alexander Buzlov, Русија; II награда - Beatrice Reibel, Француска; III награда - Maja Bogdanović, Србија и Црна Гора
Специјалну награду Савеза организације композитора Југославије,
добила је - Maja Bogdanović, Србија и Црна Гора
Награду публике, концерт у организацији Задужбине Илије Милосављевића Коларца у следећој концертној сезони, 
добио је - Alexander Buzlov, Русија
Специјална награда фонда ''Пријатељи Миће Павловића'',
додељена је најуспешнијем такмичару из Србије и Црне Горе - Maja Bogdanović, Србија и Црна Гора
Специјална награда Савеза удружења ликовних уметника Југославије, 
додељена је - Maja Bogdanović, Србија и Црна Гора
Специјална награда концертне агенције ЈУГОКОНЦЕРТ,
додељена је - Alexander Buzlov, Русија

Andras Csaki, Мађарска, гитара, I награда
Grzegorz Krawiec, Пољска, гитара, II награда
Vojin Kocić, Србија и Црна Гора, гитара, III награда
Alexander Buzlov, Русија, виолончело, I награда
Beatrice Reibel, Француска, виолончело, II награда
Maja Bogdanović, Србија и Црна Гора, виолончело, III награда36. Међународно такмичење Музичке омладине
Београд, 22-31.3.2006.
Дисциплина: Виолина

ВИОЛИНА: I награда - Ryoko Yano, Јапан; II награда - Kana Sugimura, Јапан; III награда - Stanko Madić, Србија и Црна Гора
Специјалну награду Савеза организације композитора Југославије,
добила је - Ksenija Zečević, Србија и Црна Гора
Награду публике, концерт у организацији Задужбине Илије Милосављевића Коларца у следећој концертној сезони, 
добила је - Ryoko Yano, Русија
Специјална награда фонда ''Пријатељи Миће Павловића'',
додељена је најуспешнијем такмичару из Србије и Црне Горе - Stanko Madić, Србија и Црна Гора
Специјалну награду градитеља и репаратора гудачких инструмената Миодрага В. Богића, 
добили су - Ksenija Zečević, Србија и Црна Гора / Stanko Madić, Србија и Црна Гора
Специјална награда Савеза удружења ликовних уметника Југославије, 
додељена је - Stanko Madić, Србија и Црна Гора
Специјална награда концертне агенције ЈУГОКОНЦЕРТ,
додељена је - Ryoko Yano, Јапан
Специјална награда музичке продавнице Mitros Music, 
додељена је - Stanko Madić, Србија и Црна Гора

Ryoko Yano, Јапан, виолина, I награда
Kana Sugimura, Јапан, виолина, II награда
Stanko Madić, Србија и Црна Гора, виолина, III награда37. Међународно такмичење Музичке омладине
Београд, 21-31.3.2007.
Дисциплина: Флаута

ФЛАУТА: I награда - Maria Cecilia Munoz, Аргентина / Италија; II награда - Liam Mallett, Нови Зеланд; III награда - Milica Radojković, Србија
Специјалну награду Савеза организације композитора Југославије,
добила је - Liam Mallett, Нови Зеланд
Награду публике, концерт у организацији Задужбине Илије Милосављевића Коларца у следећој концертној сезони, 
добила је - Jasmina Živić, Србија
Специјална награда фонда ''Пријатељи Миће Павловића'',
додељена је најуспешнијем такмичару из Србије - Milica Radojković, Србија
Специјалну награду ''M. Debost'', сребрну главу и златни усник (донатор Salvatore Faulisi, градитељ и репаратор флаути) 
добила је - Maria Cecilia Munoz, Аргентина / Италија
Специјална награда Савеза удружења ликовних уметника Југославије, 
додељена је - Milica Radojković, Србија

Maria Cecilia Munoz, Аргентина/Италија, флаута, I награда
Liam Mallett, Нови Зеланд, флаута, II награда
Milica Radojković, Србија, флаута, III награда