Indeks članaka44. Међународно такмичење Музичке омладине
Београд, 21-29.3.2014.
Дисциплина: Клавир

КЛАВИР: I награда - Andrey Ivanov, Белорусија; II награда - Soo-Yeon Ham, Република Кореја; III награда - није додељена
Специјална награда Фондације ''Kendall Taylor'', 
додељена је - Nenad Ivović, Србија
Награду општине Стари град за најбоље извођење обавезног дела,
добила је - Wenqi Li, Кина
Награду публике, концерт у организацији Задужбине Илије Милосављевића Коларца у следећој концертној сезони, 
добио је - Thibault Lebrun, Француска
Специјална награда Савеза удружења ликовних уметника Југославије,
додељена је - Nenad Ivović, Србија
Специјална награда Удружења композитора Србије, 
додељена је - Nenad Ivović, Србија / Wenqi Li, Кина

Andrey Ivanov, Белорусија, клавир, I награда
Soo-Yeon Ham, Република Кореја, клавир, II награда45. Међународно такмичење Музичке омладине
Београд, 21-30.3.2015.
Дисциплина: Виолончело

ВИОЛОНЧЕЛО: I награда - Magdalena Bojanowicz, Пољска; II награда - Charles-Antoine Duflot, Француска; III награда - Atanas Krastev, Бугарска
Специјална награда''Rado violins'',
додељена је - Irena Josifoska, Србија
Специјална награда''Thomastik-Infeld Vienna'',
додељена је - Magdalena Bojanowicz, Пољска
Награду општине Стари град за најбоље извођење обавезног дела,
добио је - Charles-Antoine Duflot, Француска
Награду публике, концерт у организацији Задужбине Илије Милосављевића Коларца у следећој концертној сезони, 
добила је - Irena Josifoska, Србија
Специјална награда Савеза удружења ликовних уметника Југославије,
додељена је - Charles-Antoine Duflot, Француска
Специјална награда Удружења композитора Србије, 
додељена је - Irena Josifoska, Србија

Magdalena Bojanowicz, Пољска, виолончело, I награда
Charles-Antoine Duflot, Француска, виолончело, II награда
Atanas Krastev, Бугарска, виолончело, III награда46. Међународно такмичење Музичке омладине
Београд, 21-30.3.2016.
Дисциплина: Виолина

ВИОЛИНА: I награда - Nazar Fedyuk, Швајцарска; II награда - Una Stanić, Србија; III награда - Jan Pietkiewicz, Пољска
Специјална награда''Semyon Snitkovski'',
додељена је - Una Stanić, Србија
Специјална награда''Alpha Bank'',
додељена је - Matilde Loureiro, Пољска
Награду општине Стари град за најбоље извођење обавезног дела,
добио је - Nazar Fedyuk, Швајцарска
Награду публике, концерт у организацији Задужбине Илије Милосављевића Коларца у следећој концертној сезони, 
добила је - Nemanja Belej, Србија
Специјална награда Савеза удружења ликовних уметника Југославије,
додељена је - Una Stanić, Србија
Специјална награда Удружења композитора Србије, 
додељена је - Una Stanić, Србија

Nazar Fedyuk, Швајцарска, виолина, I награда
Una Stanić, Србија, виолина, II награда
Jan Pietkiewicz, Пољска, виолина, III награда47. Међународно такмичење Музичке омладине
Београд, 21-30.3.2017.
Дисциплина: Флаута

ФЛАУТА: I награда - Helena Macherel, Швајцарска; II награда - Bi Le Zhang, Кина; III награда - Ana Marija Krkuleski, Србија
Специјална награда''Haynes Flute Art Center'', златна глава за флауту
додељена је - Helena Macherel, Швајцарска
Специјална награда''Haynes Flute Art Center'', Q2 Haynes флаута
додељена је - Daliborka Malenić, Србија
Награду школе страних језика ''St. Nicholas'',
добила је - Ana Marija Krkuleski, Србија
Награду публике, концерт у организацији Задужбине Илије Милосављевића Коларца у следећој концертној сезони, 
добила је - Ana Marija Krkuleski, Србија
Специјална награда Савеза удружења ликовних уметника Југославије,
додељена је - Ana Marija Krkuleski, Србија
Специјална награда Удружења композитора Србије, за најбоље извођење обавезног дела домаћег композитора 
додељена је - Helena Macherel, Швајцарска
Специјална награда Удружења композитора Србије, за најбоље пласираног такмичара из Србије
додељена је - Ana Marija Krkuleski, Србија

Helena Macherel, Швајцарска, флаута, I награда
Bi Le Zhang, Кина, флаута, II награда
Ana Marija Krkuleski, Србија, флаута, III награда