Indeks članaka7. Међународно такмичење Музичке омладине
Београд, 28.9-7.10.1977.
Дисциплина: Клавир / Клавирски дуо

КЛАВИР: I награда - Phillipe Bianconi, Француска; II награда - Janusz Polanski, Пољска; III награда - није додељена
Награду Студентског културног центра за најбоље извођење дела Ј. С. Баха,
добио је - Janusz Polanski, Пољска
Специјална награда Савеза организације композитора Југославије за најбоље извођење задатих дела југословенских композитора,
додељена је - Rita Sin, Мађарска
"Златну харфу", традиционалну награду листа "Политика" на основу гласова публике, 
добио је - Phillipe Bianconi, Француска
Специјалну похвалу за најбоље извођење B.Bartoka,
додељена је Rita SIn, Мађарска

КЛАВИРСКИ ТРИО: I награда - Duo Camillo e Umberto Bertetti, Француска; II награда - Duo Angela Schouten - Henk Ekkel, Пољска; III награда - Duo Valfrido Ferrari - Giovana Valente, Италија
Награду Студентског културног центра за најбоље извођење дела В. Ф. Баха,
добио је - Duo Angela Schouten - Henk Ekkel, Холандија
Специјална награда Савеза организације композитора Југославије за најбоље извођење задатих дела југословенских композитора, 
додељена је - Duo Angela Schouten - Henk Ekkel, Холандија
"Златну харфу", традиционалну награду листа "Политика" на основу гласова публике, 
добио је - Duo Camillo e Umberto Bertetti, Италија
Специјалну похвалу за најбоље извођење B.Bartoka,
додељена је Duo Bartok, Мађарска

Philippe Bianconi, Француска, клавир, I награда
Janusz Polanski, Пољска, клавир, II награда
Duo Camillo e Umberto Bertetti, Италија, клавирски дуо, I награда
Duo Angela Schouten - Henk Ekkel, Холандија, клавирски дуо, II награда
Duo Valfrido Ferrari - Giovanna Valente, Италија, клавирски дуо, III награда

 

8. Међународно такмичење Музичке омладине
Београд, 30.9-7.10.1978.
Дисциплина: Виолончело / Гудачки квартет

ВИОЛОНЧЕЛО: I награда - Ina Joost, СР Немачка; II награда - није додељена; III награда - Stephan Haack, СР Немачка
Специјална награда Савеза организације композитора Југославије за најбоље извођење дела "Heksagona" Srđana Hofmana, 
додељена је - Ina Joost, СР Немачка
"Златну харфу", традиционалну награду листа "Политика" на основу гласова публике, 
добио је - Stephan Haack, СР Немачка

ГУДАЧКИ КВАРТЕТ: I награда - није додељена; II награда - String Quartet, Мађарска; III награда - Locrian String Quartet, Велика Британија
Специјална награда Савеза организације композитора Југославије за најбоље извођење гудачког квартета Ivana Kovača,
додељена је - String Quartet, Мађарска
"Златну харфу", традиционалну награду листа "Политика" на основу гласова публике, 
добио је - String Quartet, Мађарска

Ina Joost, СР Немачка, виолончело, I награда
Stephan Haack, СР Немачка, виолончело, III награда
String Quartet, Мађарска, гудачки квартети, II награда
Locrian String Quartet, Велика Британија, гудачки квартети, III награда
9. Међународно такмичење Музичке омладине
Београд, 28.9-6.10.1979.

Дисциплина: Композиција

КОМПОЗИЦИЈА (концерт за виолину и оркестар): GRAND PRIX - Michael Travlos, Грчка; I награда - Jean-Claude Wolff, Француска; II награда - Lidia Zielinska, Пољска; III награда - Ingeborg Bugarinović, Југославија
"Златну харфу", традиционалну награду листа "Политика" на основу гласова публике, 
добио је - Michael Travlos, Грчка