Indeks članaka16. Међународно такмичење Музичке омладине
Београд, 16-27.9.1986.
Дисциплина: Виолина / Гудачки оркестри

ВИОЛИНА: I награда - Аna Rabinova, СССР; II награда - није додељена; III награда - Carola Nasdala, ДР Немачка
Специјална награда Савеза организације композитора Југославије за најбоље извођење Sonatine za violinu solo Jani Goloba,
додељена је - Ana Rabinova, СССР
"Златну харфу", традиционалну награду листа "Политика" на основу гласова публике, 
добио је - Albrecht Breuninger, СР Немачка

ГУДАЧКИ ОРКЕСТРИ: I награда - Kreisler String Orchestra, Велика Британија; II награда - L'orchestre de Chambre de l'Academie Sibelius, Финска; III награда - Concerto, Румунија
Специјална награда Савеза организације композитора Југославије за најбоље извођење Sonatine za violinu solo Jani Goloba,
додељена је - Kreisler String Orchestra, Велика Британија
"Златну харфу", традиционалну награду листа "Политика" на основу гласова публике, 
добио је - Kreisler String Orchestra, Велика Британија

Ana Rabinova, СССР, виолина, I награда
Carola Nasdala, ДР Немачка, виолина, III награда
Kreisler String Orchestra, Велика Британија, гудачки оркестри, I награда
L'Orchestre de Chambre de l'Academie Sibelius, Финска, гудачки оркестри, II награда17. Међународно такмичење Музичке омладине
Београд, 22.9-1.10.1987.
Дисциплина: Кларинет / Дувачки квинтети

КЛАРИНЕТ: I награда - Juan Enric Lluna, Шпанија; II награда - Nicholas Cox, Велика Британија; III награда - Ayako Oshima, Јапан
Специјална награда Савеза организације композитора Југославије за најбоље извођење југословенског дела 'Svita za solo klarinet'' Miroslava Štatkića,
додељена је - Nicholas Cox, Велика Британија
"Златну харфу", традиционалну награду листа "Политика" на основу гласова публике, 
добио је - Ayako Oshima, Јапан

ДУВАЧКИ КВИНТЕТИ: I награда - Ma'alot Quintet, СР Немачка; II награда - Arcis Quintet, СР Немачка; III награда - Berliner Blaserquintet, СР Немачка / Duhovoj Kvintet Artistov Akademičeskogo Simfoničeskogo Orkestra Moskovskoj Filharmonii, СССР
Специјална награда Савеза организације композитора Југославије за најбоље извођење југословенског дела ''Team'' Pavela Mihelčiča,
додељена је - Ma'alot Quintet, СР Немачка
"Златну харфу", традиционалну награду листа "Политика" на основу гласова публике, 
добио је - Arcis Quintet, СР Немачка

Juan Enric Lluna, Шпанија, кларинет, I награда
Nicholas Cox, Велика Британија, кларинет, II награда
Ayako Oshima, Јапан, кларинет, III награда
Ma'alot Quintet, СР Немачка, дувачки квинтети, I награда
Arcis Quintet, СР Немачка, дувачки квинтети, II награда
Berliner Blaserquintet, СР Немачка, дувачки квинтети, III награда18. Међународно такмичење Музичке омладине
Београд, 21-30.9.1988.
Дисциплина: Соло певање

СОЛО ПЕВАЊЕ:
МУШКИ ГЛАСОВИ: I награда - Igor Jan, СССР; II награда - Sergey Zadvorni, СССР; III награда - Alexander Benj, СССР 

ЖЕНСКИ ГЛАСОВИ: I награда - Natalia Yutesh, СССР; II награда - Liliana Nichiteanu, Румунија; III награда - није додељена

Специјална награда Савеза организације композитора Југославије за најбоље извођење југословенског дела ''Team'' Pavela Mihelčiča,
додељена је - Natalia Yutesh, СССР / Igor Jan, СССР
"Златну харфу", традиционалну награду листа "Политика" на основу гласова публике, 
добио је - Liliana Nichiteanu, Румунија / Igor Jan, СССР
Специјалну награду Музичке омладине Југославије најбоље пласираном југословенском учеснику,
добила је - Lidija Horvat, Југославија
Специјална награда Концертне дирекције Загреб за најбоље пласираног југословенског такмичара,
додељена је - Lidija Horvat, Југославија
Специјална награда Biserke Cvejić,
додељена је - Liliana Nichiteanu, Румунија

Igor Jan, СССР, соло певање, I награда
Sergey Zadvorni, СССР, соло певање, II награда
Alexander Benj, СССР, соло певање, III награда
Natalia Yutesh, СССР, соло певање, I награда
Liliana Nichiteanu, Румунија, соло певање, II награда